23 мая 2024 года

World News in Turkmen

Май
2024
24
25
26
27
28
29
30
31

Все новости

Azathabar.com 

Diňle: Agyr ýagyşlar ýeralma ekinine zyýan ýetirdi - Mary

Birnäçe günläp dowam eden ygally howa Mary welaýatynyň Garagum we Baýramaly etraplarynda oba hojalyk ekinlerine, şol sanda ýeralma ekinine agyr zyýan ýetirdi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 21-nji maýda sebitden maglumat berdi.